Hitit Heykeli – SLS Endüstriyel

Hitit Heykeli

    Heykel, sanatsal bakış açısıyla meydana getirilmiş üç boyutlu formlara denir.
    Heykel temelde mekânın kapsanması, kavranması ve mekân ile ilişki kurulması ile ilgilenir.